Szkolny Konkurs dla klas I-II "Matematyczny Sobieradzik"

Utworzono: 14-04-2015

Regulamin Szkolnego Konkursu

dla klas I – II

 

MATEMATYCZNY SOBIERADZIK

 

Termin konkursu : 20 KWIECIEŃ 2015r.

Uczestnicy : uczniowie klas I – II Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO

 

Cel konkursu:width=300

 • posługiwanie się podstawowymi pojęciami matematycznymi,
 • rozwijanie i kształcenie sprawności rachunkowej,
 • wzbudzanie pozytywnej rywalizacji wśród uczniów,
 • prezentacja wiedzy i umiejętności wśród uczniów.

 

Przebieg konkursu:

 • Konkurs ma formę testu pisemnego.
 • Czas trwania konkursu – 45 minut.
 • Uczestnicy otrzymują kartę pracy składającą się z zadań konkursowych.
 • Każdy uczeń pracuje indywidualnie w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 • Po wykonaniu zadania uczeń oddaje komisji kartę pracy.
 • Nie wolno wychodzić z sali przed czasem zakończenia konkursu.
 • Po zebraniu wszystkich prac konkursowych jury ocenia je według opracowanego klucza matematycznego.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych następuje ogłoszenie wyników konkursu.
 • Jury wyłania laureatów I, II i III miejsca.
 • Nie przewiduje się dogrywek w razie uzyskania tej samej ilości punktów.
 • Jury przydziela wtedy równorzędne miejsca.
 • Pozostali uczniowie otrzymują wyróżnienia za udział w konkursie.