Konkursy artystyczne

1406, 2019
GALA FINAŁOWA VII Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Kaszuby jak malowane”
GALA FINAŁOWA VII Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Kaszuby jak malowane”

11 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyła się Gala Finałowa VII Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Kaszuby jak malowane” połączona z wystawą pokonkursową. W ,,kaszubski” nastrój laureatów konkursu, ich opiekunów oraz gości wprowadził występ naszego zespołu kaszubskiego ,,Lęborskie Słoneczka”. Uczestnicy nagrodzeni w konkursie mieli okazję odebrać dyplomy i nagrody z rąk przedstawicieli jury, p. Beaty Synowiec i p. Reginy Szczupaczyńskiej. Na zakończenie wszyscy podziwiali piękne prace wykonane przez dzieci.

1306, 2019
VII Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Kaszuby jak malowane” – WYNIKI
VII Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Kaszuby jak malowane” – WYNIKI

VII Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Kaszuby jak malowane”, organizowany przez naszą szkołę, miał na celu przybliżenie bogactwa i różnorodności Kaszub oraz umożliwienie dzieciom przedstawienia piękna naszego regionu w wybranej formie plastycznej. Na konkurs wpłynęło 99 prac w kategorii ,,rysunek i malarstwo” oraz 11 prac w kategorii ,,malarstwo na szkle” z następujących placówek: Zespół Szkół w Łebieniu, SP 1 Lębork, SP 3 Lębork, SP 8 Lębork, SP Nowa Wieś Lęborska i SJSP Lębork. Komisja konkursowa w składzie: p. Grażyna Popin – przewodnicząca – instruktor plastyki w POA w Lęborku, p. Beata Synowiec – instruktor plastyki w MDK Lębork oraz p. Regina Szczupaczyńska – prezes Lęborskiego Stowarzyszenia Św. Jakuba, członek ZKP o/Lębork w dniu 7 czerwca 2019 r.

0706, 2019
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD

W Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie w dniu 31 maja 2019r. odbyła się: UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM VII EDYCJI KONKURSU „EPIZODY Z HISTORII NAJNOWSZEJ POLSKI W KOMIKSIE". Wśród nagrodzonych znalazła się Amelia Konopacka z kl. VB.

 

GRATULUJEMY!!!    

1505, 2019
Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”
10 grudnia 2018 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno – historyczny dotyczący dziejów naszej ojczyzny. Od połowy grudnia do końca marca uczennica klasy VB – Amelia Konopacka pracowała nad ilustracjami do komiksu pod tytułem „ GLORIA VICTIS” (chwała zwyciężonym), a dotyczył on epizodu z powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. 10 maja 2019 r. Komisja Konkursowa oceniająca prace w konkursie, organizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, dokonała oceny prac i przyznała równorzędne tytuły laureatów w każdej z  trzech grup wiekowych. Na konkurs wpłynęło ogółem prawie 400 prac w trzech kategoriach wiekowych: 11–13 lat, 14–16 lat i 17–19 lat . Były one oceniane przez komisję w następującym składzie: Przewodniczący: Sławomir Zajączkowski (scenarzysta i współautor komiksów) Członek komisji: Gabriela Sierocińska-Dec (historyk, Muzeum Historii Polski) Członek komisji: Nikodem Cabała  (scenarzysta i współautor komiksów) Członek komisji: Anna Klimowicz (filozof, Biuro Edukacji Narodowej IPN) Członek komisji: Katarzyna Miśkiewicz (historyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN) Członek komisji: dr Dariusz Gałaszewski (historyk, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie)                                                                                                                                                                                      Miło poinformować, że wśród laureatów tego konkursu znalazła  się Amelia.  GRATULUJEMY!!!   Uroczyste rozdanie nagród – 31 maja 2019 r. w CE IPN „Przystanek Historia” w Warszawie. A oto kilka kart z komiksu Amelii – „Gloria Victis”:  
2904, 2019
Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wiosenne porządki w przyrodzie”
Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wiosenne porządki w przyrodzie”
25 kwietnia 2019 r., w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku, odbyła się gala finałowa Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wiosenne porządki w przyrodzie”. Z satysfakcją informujemy, że laureatami konkursu z naszej szkoły są:  Szymon Trypler (kl.III) – NAGRODA,  Jakub Cieszyński (kl.II a), Igor Rebicki (kl.II a) - WYRÓŻNIENIA                                                                        Serdecznie im gratulujemy!                                                                                                                                                                                                                     
0304, 2019
Regulamin VI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
Regulamin VI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

 

„Zwierzaki - Cudaki”

(zwany dalej „Konkursem”)

 1. I.        Organizator Konkursu
  Organizatorem konkursu jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork, Polska. tel/fax: 59 8625 850 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Cel Konkursu
Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą.  
 1. Czas trwania Konkursu
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 31.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2019 r.   
 1. Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 15 lat) zajmujących się amatorsko fotografią. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym w pkt. III Regulaminu terminie prześle drogą mailową zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową”.  
 1. Fotografia Konkursowa
Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej (tylko format JPEG): - minimalna wielkość zdjęć: 1200x1800 pikseli (proporcje 2:3) w rozdzielczości min. 200 dpi - zdjęcie musi być podpisane godłem - zdjęcia mogą być czarnobiałe lub barwne. - fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. - w konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane samodzielnie dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie.  
 1. Zgłoszenie konkursowe
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: konkurs.sjsp@wp.pl
W temacie maila należy wpisać godło (pseudonim): np.: Konkurs – pietrucha.
W treści maila należy podać dane uczestnika: imię i nazwisko autora (godło - pseudonim), wiek, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko.
W załączniku przesłać podpisane zdjęcia. Nazwa pliku (pojedynczego zdjęcia) ma zawierać: kategorię wiekową, godło (pseudonim) autora, nr zdjęcia, np: dla kategorii wiekowej 6-11 lat A_pietrucha_1   A_pietrucha_2   dla kategorii wiekowej 12 - 15 lat B_pietrucha_1  B_pietrucha_2.
 1. Organizacja Konkursu
1. Organizator przekaże zakodowane prace członkom Jury. 2. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne. 3. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane. 4. Decyzje Jury są ostateczne. 5. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.  
 1. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu
Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie wiekowe: - 6 - 11 lat - 12 - 15 lat Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie: i Facebooku szkoły.  
 1. Prawa Autorskie
Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu.  
 1. Dane Osobowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora.  
 1. Postanowienia Końcowe
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
0304, 2019
VI INTERNATIONAL PHOTO CONTEST - GENERAL REGULATIONS
VI INTERNATIONAL PHOTO CONTEST - GENERAL REGULATIONS

“CRAZY ANIMALS”
1. The organizer of the photo competition is a Social Language Primary School in Lębork. The Honour Patron of the competition is the Mayor of Lębork. 2. Aim. The aim of the competition is to share your impression of your surroundings and how you perceive it in an original, sensitive and creative manner. 3. Entry period.
The submission deadline for the photo competition is May 31, 2019.
The results of the competition will be announced on June 12, 2019.
4. Participants The competition is open to amateur primary school photographers aged 6 - 15 years. Members of organizer’s families cannot participate in the competition. The Competition is open to any person who sends their photographs by email (the date of the e-mail will be the official date the entry was received), together with a completed scanned entry form (attached as Annex 1 to these Regulations) before the closing date. 5. Photos Each entrant may submit up to 5 photos (JPEG only). Minimum photo resolution: 1200x1800 pixels (proportions 2 x 3 ) and minimum 200 dpi Accompanying the e-mail with photographs the following must also be included: name and age of the photographer and the project title.
Photos can be either black and white or coloured. Photos cannot have any signs or numbers on them. Such photos will be disqualified.
The competition is only open to original photos taken by the participant. The entry may not have won or taken part in any other photographic competition. Photographs for the competition have to be submitted by e-mail only, to the following address; konkurs.sjsp@wp.pl . The title of the mail should include the author's name and the title of the "Competition” (which means competition) 6. Procedures Organizer: Receives and categorises all the entries; sends them to the members of Jury; organizes voting procedures. The decision of the jury is final. Results of the competition will be announced on the school website .lebork.pl and Facebook. 7. Competition entries Competition entries must be sent to the following address The title of the e-mail should include a word “Competition” and a nickname (f.ex. competition_monkey). In the content of the e-mail provide the following data: name and surname of the participant, author`s nickname, age, address and school details. The file name must include: age category, authors`s nickname, photo number, f.ex. for category aged 6 - 11 the file name could be A_nickname_1 8. Categories: There are the following categories: -          Age 6 -11 – category A -          Age 12 – 15 – category B Winners will get prizes and diplomas.  The best photos will be published on the school website. 9. Copyrights Upon submitting an entry for the Competition the participant declares that:
a) He/she has full copyright to the photos entered.
b) Submitted photographs do not infringe on the rights of third parties and other parties’ copyrights.
c) Grants the competition organizer indefinite, royalty-free permission to use the photos submitted for publication without time constraints, subject to the name of the author of the publication and his/her photographs.
Participation in the competition grants consent to the processing of personal data by the organizer for the competition and for marketing purposes as per (Act on Personal Data Protection dated. 29.08.1997 . OJ Nr. 133, item . 833 , as amended.).In the event of third-party claims arising from any infringement of copyright by the entrant, the entrant  will be required to cover any damages and claims.
The organizer reserves the right to exclude any entries from participating in the competition if they are perceived as been contrary to the law and morality, or other reasons that make them unsuitable for public display and distribution.
The competition is not a game of chance as specified in the law on gaming and wagering.    

0204, 2019
VII Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Kaszuby jak malowane” - REGULAMIN

,,Na westrzód piôszczëtëch Kaszëb powstałë górë pòkrëté szëmiącyma drzewama, a midzë górama mërglëwie łisałë mòdré òczka: to bëłë snôżé jezora fùl smacznëch rib. Niewidzałé ptôchë i zwierzãta przesuwałë sã pò brzégù.”


Każdy, kto choć raz widział Kaszuby, pozostaje pod ich urokiem. Zróżnicowany krajobraz, ciekawa historia, bogactwo kultury i zwyczajów, niezwykły język mieszkańców – to wszystko zachęca do odwiedzenia tej nadbałtyckiej krainy. Dlatego:

S P O Ł E C Z N A     J Ę Z Y K O W A

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A     L T O

w  Lęborku

zaprasza

do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym

,,Kaszuby jak malowane”

  Celem konkursu jest: - pogłębianie wiedzy o regionie, - uwrażliwienie dzieci na piękno i różnorodność krajobrazową Kaszub, - wyzwalanie potrzeby aktywności twórczej, - popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnorodnych technik plastycznych   Zasady uczestnictwa: 1. Konkurs dotyczy uczniów szkoły podstawowej , z podziałem na dwie kategorie wiekowe :  - klasy I –III - klasy IV – VIII 2. Prace plastyczne powinny:              - być wykonane indywidualnie                                                        - przedstawiać piękno i różnorodność krajobrazową Kaszub                                                                                    (Uwaga: prace zbiorowe nie będą oceniane). 3. Technika prac dowolna: - malarstwo                            - rysunek                        - grafika 4. Format prac: A-3 5. Prace powinny posiadać na odwrocie czytelną metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną) wg wzoru:  - imię i nazwisko autora, wiek - nazwę placówki, adres e-mail, telefon - nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy 6. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia. 7. Termin składania prac upływa 23 maja 2019 r.  Prace prosimy dostarczać osobiście lub pocztą (w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem) do sekretariatu Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej  w Lęborku (ul. Malczewskiego 34; budynek ASLO) Dodatkowych informacji udziela p. Bożena Siuta pod tel 59 862 -58 -50                                                                  8. Wszystkie prace stają się własnością organizatora. 9. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r.                                              (o wynikach i terminie konkursu powiadomimy pisemnie). 10. UWAGA! Do prac należy dołączyć listę zbiorczą z pieczątką placówki.


3011, 2018
Konkurs na plakat teatralny
Konkurs na plakat teatralny
Dnia 27.11.2018 w klasie VII odbył się Konkurs na plakat teatralny zainspirowany ,,Balladyną” Juliusza Słowackiego. Prace oceniali uczniowie. Wszystkie plakaty wywieszono w holu szkoły.
2611, 2018
Konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”
Konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”

W listopadzie odbył się szkolny konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, którego celem było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów. Nagrodzone prace zakwalifikowały się do etapu powiatowego. W szkolnym konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę” nagrody otrzymali: - kategoria klas I – III: I miejsce - Marcel Gęsicki - klasa III II miejsce – Seweryn Wolski - klasa III III miejsce – Nikolas Smentoch – klasa III Wyróżnienie – Jakub Etmański – klasa Ib   - kategoria klas IV – VI: I miejsce – Martin Tarkowski – klasa IVb II miejsce – Milana van Luijk – klasa VI III miejsce – Kalina Szulc – klasa VI Wyróżnienie – Nadia Klawikowska – klasa VI SERDECZNIE GRATULUJEMY!  

1611, 2018
Nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Dla Niepodległej…”
Nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Dla Niepodległej…”

14 listopada 2018 r. w Lęborskim MDK-u, odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Dla Niepodległej…”, organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Na konkurs wpłynęło ok.300 prac. Gala finałowa konkursu była połączona z wystawą pokonkursową oraz imprezą towarzyszącą pod hasłem ,,Lata 20,lata 30”, w której aktywnie uczestniczyli też nasi uczniowie. Z dumą informujemy, że laureatami konkursu z naszej szkoły zostali: Gracjan Kwapiński ,kl.III – I miejsce (kat.7-9 lat) i Kacper Wiśniewski, kl.III – III miejsce (kat.7-9 lat). Szczerze im gratulujemy!

 

0711, 2018
,,Dla Niepodległej …” plastycznie
,,Dla Niepodległej …” plastycznie

W związku ze zbliżającym się 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie klasy trzeciej przygotowali wspaniałe prace plastyczne na ten temat. Gotowe rysunki zostały przekazane do Młodzieżowego Domu Kultury w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki tegoż konkursu.

0711, 2018
Portret Józefa Piłsudskiego
Portret Józefa Piłsudskiego

Uczniowie klasy trzeciej, nawiązując do Święta Niepodległości, na ostatnich zajęciach rozmawiali o ojczyźnie, symbolach, bohaterach narodowych i patriotyzmie. Dzieci wykonały piękne portrety marszałka Józefa Piłsudskiego. Gotowe prace ozdobiły klasową gazetkę niepodległościową.

2410, 2018
,,NIE MA LEPSZEGO, OD JANA PAWŁA II…”
,,NIE MA LEPSZEGO, OD JANA PAWŁA II…”

23 października 2018 r. w ramach Dnia Papieskiego, odbyła się akademia pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa”. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klasy V b, I b i VIII był poświęcony wielkiemu Polakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II. Całość wypadła znakomicie i wywołała niejedno wzruszenie. Po zakończeniu akademii nastąpiło podsumowanie konkursów poświęconych papieżowi.

 

KONKURS PLASTYCZNY: kategoria kl.I :

Jakub Etmański (kl. Ib) – I miejsce, Ewa Marmaj (kl. Ia) – II miejsce,

Blanka Władyka (kl. Ib) – III miejsce, Julia Jagielska (kl. Ia) – III miejsce

kategoria kl.II-III :

Michał Gniedziejko (kl. III) – I miejsce, Alexander Ramczyk (kl. III) – II miejsce,

Pola Wierzbicka (kl. IIb) – III miejsce, Jagoda Dorywalska (kl. III) – wyróżnienie

 

KONKURS WIEDZY: kategoria kl.IV-VI:

Mikołaj Gałka (kl. VI) – I miejsce, Zuzanna Wysokińska (kl.VI) – II miejsce,

Nadia Klawikowska (kl. VI) – III miejsce