KOPANIE STUDNI

Utworzono: 27-03-2014

W związku z obchodzonym w naszej szkole Światowym Dniem Wody odbył się happening Kopanie studni. Wszyscy uczniowie wspólnymi siłami wykopali dół na szkolnym podwórzu. Akcja miała na celu uświadomienie dzieciom trudnych warunków panujących w Afryce, szczególnie w takich krajach jak Sudan, czy Somalia, gdzie dostęp do wody pitnej jest ograniczony. Kobiety mieszkające w tych rejonach świata, muszą codziennie, wraz z dziećmi, przemierzać wiele kilometrów do ujęcia wody - studni. Po zakończeniu wykopu wszyscy ustawiliśmy się w kolejce po...wodę. Na zakończenie wykonane zostało wspólne zdjęcie - Wielka kropla.

 Grafika #0: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #1: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #2: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #3: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #4: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #5: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #6: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #7: KOPANIE STUDNI grafika
 Grafika #8: KOPANIE STUDNI grafika