Pedagog radzi

2403, 2023
Warsztaty z panią Natalią Zarańską
Warsztaty z panią Natalią Zarańską

W dniach 11 oraz 18 marca 2023r. odbyły się warsztaty dla młodzieży, obejmujące tematykę kształtowania kompetencji społecznych. Uczniowie podczas pierwszego spotkania doskonalili kwestie związane z wartością własną, samooceną i pewnością siebie...

0605, 2021
Wspieraj i pomóż rozwijać naturalne talenty dzieci
Wspieraj i pomóż rozwijać naturalne talenty dzieci

Każde dziecko posiada szczególne umiejętności. Zapraszamy do poznania talentów swoich dzieci. 

1101, 2016
Stop agresji i przemocy
Stop agresji i przemocy

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO wraz z nauczycielami i pedagogiem szkolnym mówią zdecydowane NIE dla agresji i przemocy w szkole. W ramach zajęć z pedagogiem szkolnym są prowadzone lekcje profilaktyczne o różnorodnej tematyce

1912, 2013
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Najczęstsze zagrożenia, na które mogą natrafić dzieci podczas korzystania z Internetu

1304, 2013
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa

W marcu i kwietniu były prowadzone lekcje z zakresu bezpieczeństwa oraz „ Złego dotyku”. Zajęcia były prowadzone w formie pogadanki oraz odgrywanie scenek. Dzieci mogły czynnie uczestniczyć w rozmowie, zadawać pytania, jak również wyrażać swoją opinię.

1104, 2012
Uczymy się radzić ze złością i agresją
Uczymy się radzić ze złością i agresją

Zajęcia z dziećmi mają na celu opanowanie i przezwyciężenie wściekłości oraz agresji. Podczas zabaw dzieci zdobywają różnorodne doświadczenia ze sobą samym, a także z innymi ludźmi.

1104, 2012
Wskazówki dla rodziców dziecka przejawiającego agresję
Wskazówki dla rodziców dziecka przejawiającego agresję

Dziecko musi wiedzieć, że rodzic nie akceptuje przejawów agresji i za to będą wyciągnięte konsekwencje. Brak zasad często prowadzi do aktów przemocy i agresji wśród uczniów dlatego tak ważne jest określenie w każdym domu rodzinnym norm.