STREAMS

3009, 2022
S.T.R.E.A.M.S. - badanie projektowe
S.T.R.E.A.M.S. - badanie projektowe

Dziękujemy wszystkim placówkom edukacyjnym  za wsparcie i udział w przeprowadzeniu badania ankietowego. Wyniki są następujące...

2906, 2022
S.T.R.E.A.M.S. Islandia - pierwsze spotkanie partnerskie
S.T.R.E.A.M.S. Islandia - pierwsze spotkanie partnerskie

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w kraju koordynatora projektu Islandii. Głównym celem było podpisanie umowy współpracy oraz omówienie oraz ostateczne zatwierdzenie planów zarządzania, ewaluacji oraz finansowego projektu.

0905, 2022
STREAMS - nowy projekt ERASMUS+
STREAMS - nowy projekt ERASMUS+

Zaczynamy nowy projekt o tematyce ekologicznej!