Grono pedagogiczne

W szkole uczą i sprawują opiekę nad dziećmi:

 • p. Andryskowska Beata - nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy IVa
 • p. Barańska Adriana - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIa
 • p. Biczkowski Robert - strzelectwo
 • p. Cichowlas Aneta - wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • p. Cierocka-Szychta Marzena - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
 • p. Deyna Piotr - kółko fotograficzne
 • p. Duwe Wioletta - nauczyciel matematyki
 • p. Fotujma Marta - nauczyciel informatyki
 • p. Gąska Bartosz - nauczyciel matematyki
 • p. Gorecka Marta - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Va
 • p. Guziałowska-Gąska Aneta - nauczyciel biologii, chemii, koordynator ds. pedagogicznych
 • p. Karkowska Alicja - nauczyciel przyrody, geografii
 • p. Kaufmann-Myszk Aleksandra - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIa
 • p. Kodrzycka Alicja - instruktor pływania
 • p. Kunkel Katarzyna - nauczyciel muzyki, plastyki, techniki
 • p. Loda Bożena - nauczyciel historii
 • p. Makurat Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, logopeda, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIIa
 • p. Makurat-Syldatk Karolina - nauczyciel religii, wychowawca klasy VIIa
 • p. Mazurczyk Patrycja - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIb
 • p. Mielewczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy IIIb 
 • p. Miernik Karolina - wychowawca świetlicy
 • p. Mikłaszewicz Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, wychowawca klasy VIIIb
 • p. Pałys Kamila - oligofrenopedagog
 • p. Preczewska Alicja - oligofrenopedagog
 • p. Richert Dorota - nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego, geografii w języku angielskim, wychowawca klasy VIIIa
 • p. Siuta Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka kaszubskiego, wychowawca klasy Ia
 • p. Szczupaczyńska Marta - nauczyciel tańca regionalnego
 • p. Szyjut Alina - Dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego, informatyki
 • p. Weber Bożena - nauczyciel fizyki
 • p. Wiloch Marzena -  oligofrenopedagog