Historia

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO jest pierwszą społeczną szkołą podstawową w Lęborku. Posiada ona uprawnienia szkoły publicznej i została założona przez Lęborskie Towarzystwo Oświatowe. Dyrektorem szkoły jest p. mgr Alina Szyjut.

W dzisiejszych czasach każdy myśli o przyszłości swoich dzieci. Chcielibyśmy aby odnosiły one sukcesy na  polu nauki i kultury a jednocześnie przebywały i rozwijały się w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, wśród ludzi otaczających ich miłością i zrozumieniem. Każdy z nas pragnie, aby jego dziecko odnalazło w szkole drugi dom i mogło w pełni realizować swoje talenty i uzdolnienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego rodzica, chcielibyśmy stworzyć w naszej szkole atmosferę spokoju i poszanowania indywidualności, dzięki której dzieci w poczuciu bezpieczeństwa mogłyby rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, zdobywać i pogłębiać wiedzę poprzez twórcze działanie.
Wszyscy, wspólnie stwórzmy jedną szkolną rodzinę kierującą się dobrem dziecka i dbającą o jego rozwój  w najważniejszym dla niego okresie życia tak aby właśnie tutaj dzieci nauczyły się tego jak ważną rzeczą jest wrażliwość, zrozumienie drugiego człowieka i dostrzeganie jego potrzeb.

Historia grafika