Liga Matematyczna

Utworzono: 10-05-2022

Do finału Ligi Matematycznej w Słupsku zakwalifikowali się:

klasy 4 - 6
1. Jakub Beta
2. Grzegorz Dudzik
3. Zofia Powideł
4. Paweł Ramczyk


klasy 7 - 8 
1. Ksawery Laskowski
2. Piotr Maryńczak
3. Szymon Ramczyk

Tutuł Laureata otrzymali:

Paweł Ramczyk (kl.5) - I miejsce w kl.4-6
Szymon Ramczyk (kl.8) - IV miejsce w kl.7-8
Piotr Maryńczak (kl.8) - XII miejsce w kl.7-8