OLIMPUSEK - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Utworzono: 04-11-2015

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

KLAS II – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ width=200

OLIMPUSEK

  • Organizatorem sesji zimowej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego jest firma Olimpus.

  • Olimpiady mają zakres ogólnopolski i są przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

  • Olimpiada odbędzie się 12-01-2016 r.

  • Konkurs polega na pisemnym rozwiązaniu sprawdzianu składającego się z 21 pytań, na co przeznaczone jest 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

  • Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.

  • Chęć uczestnictwa w konkursie proszę zgłosić do Pani Moniki Robson do 1 grudnia.

  • Opłata za konkurs wynosi 8,50 od każdego uczestnika.

width=524