SKS

dla uczniów klas IV - VIII

Głównym celem zajęć jest zaspokojenie dodatkowej potrzeby ruchowej uczniów. Podczas dodatkowych zajęć sportowych uczniowie doskonalą umiejętności z różnych dyscyplin sportowych poznanych w czasie lekcji wychowania fizycznego. 

Znając potrzeby rozwojowe uczniów, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrano zajęcia z gier zespołowych jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji. 

Program swoimi założeniami ma przybliżyć uczniom grę m. in. w unihokeja, piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę oraz dwa ognie. 

W czasie zajęć uczniowie poznają i będą doskonalić podstawowe elementy techniki i taktyki ww. gier zespołowych, a także będą rozwijać w sobie zasadę "fair play". Uczniowie, uczestnicząc w SKS-ach będą kształtować postawę prozdrowotną, polegającą na czynnym wypoczynku. Systematyczny udział w zajęciach sportowych regeneruje siły fizyczne i psychiczne dziecka, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. 

SKS grafika