Aktualności z lat 2020 - 2021

0110, 2020
"Zdrowa klasa"
"Zdrowa klasa"
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym "Zdrowa klasa", którego celem jest poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem misji jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym projekcie zajmujemy się promocją zdrowego stylu życia.
3009, 2020
Dzień Chłopaka w naszej szkole obchodzony wśród klas młodszych :)
Dzień Chłopaka w naszej szkole obchodzony wśród klas młodszych :)
Wszystkim Chłopcom, dużym i małym, życzymy sercem całym: zdrowia, szczęścia i radości, wielu sukcesów i pomyślności!!!
3009, 2020
Dzień Chłopaka w klasie 6 b
Dzień Chłopaka w klasie 6 b
W tym szczególnym dla Chłopców dniu, dziewczęta przygotowały dla swoich kolegów z klasy różne atrakcje. Były zadania i zabawy: chłopcy szukali cukierków ukrytych na boisku szkolnym, musieli wykazać się sprytem w jedzeniu jabłka wiszącego na sznurku, a także sprawnością na torze przeszkód. Nie zabrakło też życzeń i upominków dla chłopaków. Było bardzo wesoło i sympatycznie!
3009, 2020
SZACHY DRUŻYNOWE
SZACHY DRUŻYNOWE

Zawody szachowe rozpoczęły sportowe zmagania uczniów Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej, rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci, w roku szkolnym 2020/2021.

W środę 30 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku nasi ósmoklasiści - Wiktoria Dobrzyńska, Nadia Klawikowska, Janek Dombrowski i Paweł Kobeszko wywalczyli tytuł wicemistrza Lęborka.

Dzień później tj. 1 października nasza reprezentacja w składzie Julia Czaja, Janek Raczkowski, Kacper Szczęśniak i Jonatan Jażdżewski zdobyła tytuł mistrza Lęborka i awansowała do zawodów powiatowych rozgrywanych w Łebie w dniu 5 października.

Na zawodach powiatowych Jonatana zastąpił Martin Tarkowski. Po zaciętej rywalizacji nasi uczniowie stanęli na podium, zajmując 3 miejsce.

Gratulujemy naszym uczniom wspaniałego wyniku.

2909, 2020
Krajobrazy akwarelą i markerem malowane
Krajobrazy akwarelą i markerem malowane
Uczniowie klasy drugiej wykonali ciekawe prace plastyczne ukazujące różnorodność krajobrazów z wykorzystaniem akwareli i czarnego markera. Prace zdobią teraz klasopracownię.
2909, 2020
Wyniki ankiet czytelniczych
Wyniki ankiet czytelniczych

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, którego jesteśmy beneficjentami, ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, organizowanie wydarzeń czytelniczych i realizowanie projektów edukacyjnych. We wrześniu przeprowadziliśmy w naszej szkole ankiety czytelnicze wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich celem było zebranie danych, które posłużyły do analizy wyborów czytelniczych całej społeczności oraz ich oczekiwań wobec zasobów biblioteki szkolnej. Oto jej wyniki : Wyniki ankiety 1  Wyniki ankiety 2  Wyniki ankiety 3  Wyniki ankiety 4   

2809, 2020
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W naszej szkole zagościli Policjanci. Spotkali się z uczniami klas 1-5 w celu omówienia zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zarówno pieszo jak i samochodem. Przypomnieli dzieciom numery alarmowe, których znajomość jest niezbędna w celu uzyskania natychmiastowej pomocy.
2509, 2020
WARSZTATY KASZUBSKIE
WARSZTATY KASZUBSKIE
W piątek, 25.09.2020 r., w ramach realizacji języka kaszubskiego ,w naszej szkole odbyły się warsztaty kaszubskie dla klas I-III. Celem zajęć było przybliżenie uczniom bogactwa kultury Kaszub, a w szczególności muzyki i rzemiosła regionalnego. Warsztaty odbyły się z aktywnym udziałem zespołu kaszubskiego ,,Frantówka” z Lęborka oraz garncarza ,p. Pawła Seli. W ramach warsztatów muzycznych ,,Muzyka Kaszub” uczniowie poznali kaszubskie instrumenty ludowe, takie jak : diabelskie skrzypce i burczybas oraz piosenki i tańce regionalne. Podczas warsztatów ,,Dawne rzemiosła Kaszub” dzieci wykonywały naczynia z gliny na kole garncarskim oraz dekorowały torby malując na tkaninach haft kaszubski. Warsztatowa forma zajęć bardzo się dzieciom podobała.
2409, 2020
Sprzątanie Świata 2020
Sprzątanie Świata 2020
Corocznie w ramach akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA uczniowie klas 4-8 mieli możliwość odbycia wycieczek i poznania działalności przedsiębiorstw zajmujących się ściekami i odpadami (Oczyszczalnia Ścieków, Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów) lub poznania ciekawych przyrodniczo miejsc (ścieżki przyrodnicze). Niestety w tym roku wycieczki nie mogły się odbyć. W związku z hasłem tegorocznej akcji: PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ. Uczniowie zostali zapoznani podczas prezentacji multimedialnej i filmu z rodzajami wytwarzanego plastiku, znakami ekologicznymi występujących na opakowaniach, oznaczeniami cyfrowymi znajdujących się na opakowaniach plastikowych a przede wszystkim z skutkami wszechobecnego plastiku na zdrowie człowieka i jego wpływie na środowisko przyrodnicze.
2309, 2020
WITAJ JESIENI !!!
WITAJ JESIENI !!!
Mimo letniej pogody natura już zapowiada kolejną porę roku. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni był tak gorący i słoneczny, więc uczniowie kl. Ia, Ib i IIIb wraz ze swoimi wychowawczyniami, wybrali się na pierwszy jesienny spacer. Podczas wyjścia obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę, a także przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
2109, 2020
Portrety uczniów klasy Ia
Portrety uczniów klasy Ia
Uczniowie klasy Ia wykonali niesamowite portrety, które przedstawiały ich samych. W dużym skupieniu próbowali zobrazować siebie najpiękniej jak tylko potrafili. Oto ich dzieła
1809, 2020
TURYSTYKA AKTYWNA NA WF-ie
TURYSTYKA AKTYWNA NA WF-ie
Nowa forma aktywności ruchowej w naszej szkole ruszyła we wrześniu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie utworzone zostały dwie grupy. Każda z nich, swoją aktywność turystyczną rozpoczęła od trasy wiodącej po Lęborku. Nie jest to trasa wymagająca, bo w końcu miejska. Nie jest też długa, a więc świetna na początek naszej turystycznej przygody. Podczas wycieczki okazało się, że mogliśmy się czegoś nowego dowiedzieć, choć wydawało by się, że znamy nasze miasto, bo przecież mieszkamy w nim tyle lat. Dziękujemy Lokalnej Organizacji Turystycznej za oprowadzenie naszych uczniów czerwonym szlakiem średniowiecznego Lęborka.
1509, 2020
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Z przyjemnością informuję, że nasza szkoła została beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 i uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych (12 tysięcy złotych z dotacji oraz 3 tysiące złotych z Organu Prowadzącego LTO) przeznaczone na zakup książek. 

Aby sprostać oczekiwaniom całej społeczności szkolnej zostały przygotowane i rozesłane do nauczycieli, rodziców i uczniów ankiety czytelnicze, na podstawie których będą zakupowane do biblioteki nowości i lektury. 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. Nasza szkoła będzie prowadzić działania w ramach priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   CELE PROGRAMU Cel główny – Priorytet 3: Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.  Cele szczegółowe:    

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
  FORMY REALIZACJI PROGRAMU
  • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
  • Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.