Aktualności z lat 2017 - 2018

2204, 2018
V Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Żywioły – Ziemia”
V Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Żywioły – Ziemia”

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku 

zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym

„Żywioły – Ziemia”

Regulamin

(zwany dalej „Konkursem”)

Organizator Konkursu Organizatorem konkursu jest Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul. Malczewskiego 34, 84-300 Lębork, Polska. tel/fax: 59 8625 850 (zwany dalej „Organizatorem”). Cel Konkursu Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. Czas trwania Konkursu Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 31.05.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 12.06.2018 r.  Uczestnicy Konkursu Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 14 lat) zajmujących się amatorsko fotografią. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym w pkt. III Regulaminu terminie prześle drogą mailową zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową”. Fotografia Konkursowa Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej (tylko format JPEG): - minimalna wielkość zdjęć: 1200x1800 pikseli (proporcje 2:3) w rozdzielczości min. 200 dpi - zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem (nie jest on konieczny). - zdjęcia mogą być czarnobiałe lub barwne. - fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. - w konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane samodzielnie dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie. Zgłoszenie konkursowe Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: konkurs.sjsp@wp.pl - w temacie wiadomości wpisując „Konkurs”.     W treści maila należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko. W załączniku przesłać podpisane zdjęcia. Organizacja Konkursu 1. Organizator zakoduje prace Uczestników. 2. Organizator przekaże zakodowane prace członkom Jury. 3. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne. 4. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane. 5. Decyzje Jury są ostateczne. 6. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie wiekowe: - 6 - 10 lat - 11 – 14 lat Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie:  i Facebooku szkoły. Prawa Autorskie Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć na stronie internetowej organizatora konkursu. Dane Osobowe Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) Postanowienia Końcowe Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

2104, 2018
Akcja ,,POLA NADZIEI"
Akcja ,,POLA NADZIEI"
W dniach 21-22.04.2018 r. w naszym mieście odbyła się akcja wspierająca budowę hospicjum ,koordynowana przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne pod hasłem ,,Lęborskie Pola Nadziei”. W ramach akcji organizatorzy rozdawali symboliczne żonkile. Żółty żonkil to symbol pamięci o cierpiących i chorych. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do tej akcji, wykonując setki papierowych żonkili. Wszystkim szczerze dziękujemy.
1804, 2018
Odkrywamy talenty z doradcą zawodowym.
Odkrywamy talenty z doradcą zawodowym.
W dniach od 18 do 20 kwietnia  2018 roku młodzież klas siódmych naszej szkoły wzięła udział  w zajęciach  z doradztwa zawodowego prowadzonych przez  doradcę zawodowego Joannę Woźniakowską, pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, doradcę zawodowego Annę Naczk oraz doradcę zawodowego, konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w lęborskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bożenę Murawską. Młodzież zapoznała się z pojęciami kompetencje, kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne, zwane miękkimi, sami stworzyli zasady dobrej współpracy w grupie, aby osiągnąć sukces. Ustalili, że współpraca w grupie jest jedną z ważnych składowych kompetencji kluczowych i niezbędną umiejętności ą cenioną przez pracodawców. Powstała Mapa zdolności klasowych, siódmoklasiści uznali, że wszyscy jesteśmy zdolni. W pracy grupowej siódmoklasiści uzupełnili zawody w wybranych przez lidera grupy miejscu pracy, wpisywali osoby, które w danym miejscu pracują i określali, czym zajmują się one w pracy. Każdy z uczniów mógł wpisać się w tabeli przy zawodzie, który go najbardziej interesował. Młodzież zapoznała się z zasadami panującymi na rynku pracy, wskazała listę umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
1804, 2018
WYCIECZKA KASZUBSKA KLAS I –III DO SWOŁOWA
WYCIECZKA KASZUBSKA KLAS I –III DO SWOŁOWA
18 kwietnia 2018 r. uczniowie klas młodszych odwiedzili tzw.,,krainę w kratkę” ,czyli Swołowo. Dzieci pod kierunkiem przewodnika zwiedziły najpierw Muzeum Kultury Ludowej Pomorza poznając życie w zagrodzie wiejskiej 100 lat temu. Następnie uczestniczyły w ciekawych zajęciach warsztatowych z podziałem na grupy wiekowe. Klasy pierwsze spróbowały swoich sił w warsztatach tkackich zatytułowanych ,,Utkane opowieści o wełnie”. Drugoklasiści brali udział w warsztatach muzycznych ,,Fleciki ,piszczałki, kołatki”. Natomiast uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach z kaligrafii ,,W dawnej szkole”. Na zakończenie dzieci miały okazję kupić sobie pamiątki. Wycieczka była bardzo udana.
1704, 2018
Miejski Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej ,,Rodnô Mòwa”
Miejski Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej ,,Rodnô Mòwa”
17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku odbyły się eliminacje miejskie 47.KONKURSU RECYTATORSKIEGO LITERATURY KASZUBSKIEJ ,,RODNÔ MÒWA’. Celem konkursu była popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Uczniowie naszej szkoły godnie ją reprezentowali w tych zmaganiach, osiągając wysokie wyniki. Oto one: Paweł Ramczyk ( kl.I b) – I miejsce ( kategoria klas I-III) Jagoda Dorywalska ( kl.II) – III miejsce ( kategoria klas I-III) Olgierd Pepłowski ( kl.II) – wyróżnienie (kategoria klas I-III) Szymon Ramczyk (kl.IV a) – I miejsce (kategoria klas IV-VII) Laureaci I miejsca zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w MDK w Lęborku. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
1604, 2018
Żółte żonkile w wykonaniu uczniów klasy I
Żółte żonkile w wykonaniu uczniów klasy I
Uczniowie klasy Ia aktywnie włączyli się w udział akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Na zajęciach Twórczego Dziecka wykonali przepiękne żonkile. Dodatkowo chętni uczniowie zrobili kilka kwiatów w domu z pomocą rodziców, za co serdecznie dziękuję.
1304, 2018
Spotkanie z dietetykiem.
Spotkanie z dietetykiem.
13 kwietnia, Pani Katarzyna Osowska – dietetyk, spotkała się z uczniami klas I-III SJSP. Dzieci dowiedziały się ile cukru zawierają w sobie niektóre produkty, ile kalorii potrzebuje nasz organizm, a także ile posiłków w ciągu dnia powinniśmy jeść. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali na pytania pani dietetyk i w zamian otrzymywali kolorowe zakładki do książek. Dziękujemy Pani Kasi za przybycie do naszej szkoły i uświadomienie dzieciom, w ciekawy i przystępny sposób, jak ważne jest zdrowe odżywianie.
1304, 2018
SZKOLNA AKCJA „AKTYWNA PRZERWA”
SZKOLNA AKCJA „AKTYWNA PRZERWA”
Mijający tydzień upłynął w naszej szkole pod hasłem „Aktywna przerwa”. Każdy dzień szkolnej akcji przyniósł coś innego: Poniedziałek - uczniowie klas IV-VII mogli pochwalić się przed gronem pedagogicznym oraz młodszymi koleżankami i kolegami, jak tańczą poloneza - polski taniec narodowy. Wtorek - gra w zbijaka, koszykówka, zabawy podwórkowe - kapsle i zając. Środa - piosenka gimnastyczna, czyli gimnastyka na wesoło. Czwartek - przerwa w rytmie hip-hopu i street dance'a. Warsztaty poprowadziła pani Natalia Kubica, uczestniczka 9 edycji programu „You Can Dance”. Piątek -  zabawa „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy!”, zbijak. Aktywne przerwy to moment integracji wszystkich, małych i dużych. Uczniowie razem bawią się, cieszą, rywalizują, spędzają czas w miłej atmosferze, przełamują bariery i nieśmiałości. W naszej szkole są one dowodem na to, że wszyscy wspólnie mogą dobrze się bawić. To również dodatkowy „mini wf”. Takie formy aktywności fizycznej, mimo że krótkie, dają wiele. Są dobrym sposobem na spożytkowanie nadmiaru energii uczniów. Serdeczne podziękowania składamy pani Natalii Kubicy za pomoc w organizacji "Aktywnej przerwy".
1204, 2018
Światowe Dni Autyzmu
Światowe Dni Autyzmu
W dniach 12-13.04.2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowe Dni Autyzmu. W związku z tym odbyły się spotkania z rodzicami dzieci autystycznych, panią E. Wolska oraz panią W. Tubacką. Na początku prelekcji przypomniały czym jest autyzm. Następnie omówiły codzienność życia osób z tym zaburzeniem oraz zaprezentowały różne formy terapii.
1104, 2018
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Uczeń klasy V Tomasz Agatowski przeprowadził dla kolegów z klasy IVa i IVb pogadankę i pokaz na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznał uczniów z zespołem czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. Przypomniał alarmowe numery telefonów i sposób zgłaszania powiadomienia o wypadku. Zaprezentował prawidłowe wykonanie:  - resuscytacji krążeniowo – oddechowej,  - ułożenia rannego w pozycji bocznej, - opatrzenia rany, - ogrzania lub schładzania ciała poszkodowanego. Uczniowie mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę podczas ćwiczeń wykonywanych pod czujnym okiem Tomka.
1004, 2018
,,KROSNO, OSNOWA” – WARSZTATY TKACKIE
,,KROSNO, OSNOWA” – WARSZTATY TKACKIE

W ramach zajęć z języka kaszubskiego w miesiącu kwietniu 2018 r. w klasach I-III odbyły się warsztaty tkackie z udziałem pani Bożeny Budzeń, specjalizującej się w rękodziele artystycznym i ludowym. Dzieci miały okazję poznać w sposób praktyczny dawne rzemiosło ludowe, jakim jest tkactwo. Warsztaty spotkały się z dużym entuzjazmem wśród uczniów.

0604, 2018
„Legendy Błękitnej Krainy”
„Legendy Błękitnej Krainy”
Dnia 23 marca 2018r. odbył się finał „ Legend Błękitnej Krainy” Dwunastą edycję przedsięwzięcia zorganizowały: LOT Ziemia Lęborska – Łeba, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Miejski, Dziennik Bałtycki oraz LCK Fregata. Na konkurs wpłynęło łącznie 25 legend z 12 jednostek oświatowych powiatu lęborskiego i wejherowskiego. Triumfatorką kategorii wiekowej 10- 12 lat została uczennica naszej szkoły- Zuzanna Mućka.
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
0604, 2018
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W piątek 6 kwietnia 2018 roku na Stadionie Miejskim w Lęborku odbyły się eliminacje miejskie Drużynowych Biegów Przełajowych. W tej formule zawody rozgrywane były po raz drugi. Dla naszej szkoły był to pierwszy strat w tego rodzaju zawodach. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców składała się z 5 zawodników z rocznika 2007 i młodszych oraz 5 zawodników z rocznika 2006 i 2005. Suma punktów zawodników grupy młodszej i starszej dawała wynik końcowy drużyny. Dodatkowo zawodnicy, którzy zajęli miejsca I - III w poszczególnych biegach mieli również prawo udziału w zawodach powiatowych. Do przebiegnięcia było 600 metrów dla grupy młodszej i 1000 metrów dla uczniów starszych. Dystans wymagający, tym bardziej, że był to bieg przełajowy, a więc po nierównej nawierzchni – trawie i piasku. Nasi zawodnicy dali z siebie 100% i za to należą się im ogromne brawa. Najlepszymi zawodniczkami w naszej drużynie była najmłodsza uczestniczka całych zawodów – Hania Dramczyk, zajmując miejsce 7 (na 25 startujących dziewcząt) i Oliwia Trawińska z 6 miejscem wśród starszych zawodniczek. Jeśli chodzi o chłopców to najlepiej w grupie młodszej pobiegł Jonatan Jażdżewski – miejsce 9 i Filip Zieliński w grupie starszej - 13 miejsce. Ostatecznie reprezentacja dziewcząt zajęła miejsce IV, a chłopców miejsce V. Skład drużyny dziewcząt: Dramczyk Hanna,Wierzbicka Liwia, Preczewska Julia, Pakieła Adrianna, Szulc Kalina, Cisak Natalia, Mućka Zuzanna, Pokojska Julia, Trawińska Oliwia, Dramczyk Iga

Skład drużyny chłopców: Erni Dominik, Jażdżewski Jonatan, Bławat Michał, Eikman Dominik, Komandowski Wiktor, Bielka Paweł, Łaga Tymoteusz, Miotk Alan, Springer Jan, Zieliński Filip

Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w tych trudnych zawodach biegowych.

Serdeczne podziękowania dla pani Jażdżewskiej za okazaną pomoc i wsparcie w trakcie zawodów.